TKDK IPARD II güneş enerjisi hibe destekleri

4
4852

Yeni açıklanan TKDK IPARD II konusunu güneş enerjisi özelinde ele almak istedim. TKDK IPARD II güneş enerjisi hibe destekleri hangi illeri kapsamakta? Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Kimler faydalanabilir? Kimler faydalanamaz? Güneş enerjisi hibe bedeli minimum ve maksimum ne kadar olabilir? Ve bunun gibi bir çok başlığın hangi sayfalarda olduğunu size gösteren özet bir içeriktir. TKDK IPARD II orijinal dosyasını en altta bulabilirsiniz toplam 88 sayfadan oluşmaktadır.

TKDK IPARD II başvurular ne zaman?

Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

 Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir.

IPARD Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD Programı “Çiftlik Faaliyletlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurulara ilişkin kuralları içermektedir.

TKDK IPARD II rehberi en altta link olarak bulabilirsiniz

“1.2. GENEL VE SPESIFIK AMAÇLAR Çiftlik Faaliyletlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme   sayfa 2

Yenilenebilir enerji yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.”

2.1. NIHAI YARARLANICILAR       sayfa 6

Detayları sayfa 6 da anlatılmakla beraber nihai yararlanıcılar :Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri, Kırsal alanlardaki gerçek kişiler Kırsal alanlardaki özel tüzel kişilerdir.

2.2.GENEL UYGUNLUK KRITERLERI sayfa 6 -7

Başvuru sahibi, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir. 1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu 2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun 3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa 4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas 5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat 6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon 7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak 8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van 9. Burdur 20.Hatay 31. Mersin 42. Yozgat 10. Bursa 21. Isparta 32. Muş 11. Çanakkale 22.Kahramanmaraş 33. Nevşehir

TKDK IPARD II hibe oranları ve hangi şehirler kapsam içerisinde gösteren tablo

Yenilenebilir Enerji Tesisleri güneş enerjisi hibe destekleri sayfa 13

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.

• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;

 – Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,

 – Konsantre güneş enerjisi sistemleri,

 – Rüzgar enerji sistemleri,

– Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)

• 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.

• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.

 – Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

2.4.BAŞVURAMAYACAK OLANLAR sayfa 14

Kimlerin başvuramayacağı maddeler halinde sayfa 14’te yazılmış.

3.1. SAĞLANACAK MALI DESTEĞIN ŞEKLI, KAYNAĞI, UYGUN HARCAMA TUTARI VE TAKSIT SAYISI s.16

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avrodur.

“ÖNEMLİ NOT: Dokuzuncu çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 7,2475 TL olarak kullanılcaktır.”

Bu paraları kim veriyor sorunun yanıtı : AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşan IPARD Program Fonudur.

Ayrıca proje hazırlayanlar için önemli bilgi;

“Yukarıda belirtilen üst limitleri geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Toplam uygun harcama tutarı alt limitin altında kalan yatırımlar reddedilecektir. Başvuru sahibi yatırımının toplam uygun harcama miktarını belirlerken bu limitlere dikkat etmeli ve bu çerçevede yatırım bütçesini oluşturmalıdır.”

TKDK Destek oranları

Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının, %65’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Bunların dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde uygun harcama tutarının %55’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

3.2. DESTEKTEN YARARLANABILECEK MAKSIMUM PROJE SAYISI VE BUNLARA İLIŞKIN DESTEK TUTARI SINIRI   s.18

Başvuru sahibi IPARD 2014-2020 uygulama dönemleri içinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir. Detaylar sayfa 18 dedir.

4.1. UYGUN HARCAMALAR  sayfa 22

Sayfa 26

Öztüketim : kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik demektir. Satmak çok para kazanmak amaçlı değil, güneş enerjisinde o devir bitti diye videolar ve makaleler yazmıştım

“Elektrik İhtiyacını (öz tüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da Kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir. Başvurulan sektörde, işletme kapasitesine göre ihtiyacın üzerinde büyüklükte yenilenebilir enerji sistemleri talepleri olması durumunda; sözleşme öncesi kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin çıkarılması veya projenin reddi vb. işlemler duruma göre uygulanacaktır.

Güneş enerjisi hibe destekleri için Yenilenebilir Enerji Tesisleri Projelendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.

2. Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.

 3. Teknik projede  yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer verilmemelidir.

 4. Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.)  kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.

5. Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe), tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından açıklama talep edilebilir.

6. Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.

7. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.

Not : Başvuru Çağrı ilanından sonra lisanssız elektrik üretim mevzuatında değişiklik olması durumunda yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yapılacaktır.”

Yine SEKTÖRLERE ÖZEL OLAN UYGUN HARCAMALAR başlığı altında ;

Sayfa 25’te Uygun Harcamaları İlgilendiren Diğer Hususlar

Arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 KW’ya kadar müsaade edilecek olup, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler uygun olarak değerlendirilecektir. güneş enerjisi hibe destekleri off-grid sistemler içinde uygulanabilir olması güzel.

4.2. UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR  sayfa 27 de belirtilmiş

5 . YATIRIM UYGULAMA SÜRESİ  sayfa 30

IPARD kapsamında yapılacak yatırımın uygulama süresiyle ilgili detaylı bilgi için lütfen www.tkdk.gov.tr adresinden ilgili çağrı ilanına bakınız. Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süredir. Yatırımın uygulama süresi hesaplanırken Kurumumuzun Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/ sertifikaların temini de göz önünde bulundurulmalıdır.

6. güneş enerjisi hibe destekleri BAŞVURU PAKETİNİN İÇERİĞİ sayfa 32

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır. Başvuru Paketi;

(a) Başvuru Formu ve ekleri,

(b) İş Planı

(c) Teknik Proje*’den oluşmaktadır.

7. BAŞVURU ŞEKLI VE YAPILACAK İŞLEMLER sayfa 35

Detaylı bir biçimde ve adım adım belirtilmiş ..

Başvuru süresi , başvuru paketinin hazırlanması , eklenecek dökümanlar her şey tane tane anlatılmış.

8. BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRILMESI sayfa 41

Yine aynı şekilde detaylı olarak başvuruların nasıl değerlendirileceği ,yapılacak kontroller il koordinatörlüğünde ve merkezde, başvurunun reddedilme nedenleri .. yapılacak puanlama sistemini oluşturan başlıklar vs..

Ve bunların dışında 7 madde daha bulunmaktadır. dosya linkinde detaylı olarak inceleyebilirsiniz toplamada geniş ve anlaşılır bir şekilde yazılmış 88 Sayfalık bir dökümandır.Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

tkdk ipard II hibe destekleri 2020

http://tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/IPARDII/9.0/302.pdf

https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_DokuzuncuBasvuruCagriIlani.pdf

Beğenerek takip edebilirsiniz

4 YORUMLAR

    • merhaba Muharrem Bey, güneş enerji sistemlerinde minimum şu kadar kurmalısınız diye bir zorlama yoktur. Bir panel ve bir mikro inverter ile dahi kurulum olur. Tkdk hibe destekleri farklı şartlar isteyebilir. makale en altında tkdk ipard II başvuru rehberinde ve videomuzda bahsetmiştik. En güncel şartları bölgenizdeki TKDK il koordinatörlüklerinden öğrenebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz